Als school hechten we enorm veel waarde aan de visie waarvoor we staan, waarin we geloven en welke waarden en normen we centraal stellen!

Ons Waarom

Wij geloven
 • dat elke lln / personeelslid een natuurlijke leergierigheid bezit die aangewakkerd kan worden.
 • dat elke lln mogelijkheden bezit om te leren en (verder) te studeren ook na het secundair onderwijs en tijdens het latere beroepsleven.
 • dat we als school een belangrijke reisgenoot / metgezel (begeleider) van de lln zijn in hun ontdekkingstocht gedurende hun evolutie tot jongvolwassene.
 • dat we door onze manier van onderwijzen jongeren een positief gevoel van eigenwaarde kunnen geven.
 • dat kwaliteitsvol onderwijs de inzet vergt van elke leerling en elk personeelslid en bovendien het beste perspectief biedt voor de toekomst.
 • dat we als leerling / personeelslid onze geestdrift en spiritualiteit kunnen delen met elkaar: we geloven dat als we op dezelfde golflengte zitten er resonantie tussen elkaar ontstaat.
 • dat elke lln / personeelslid rationeel en spiritueel kan groeien tot een zelfsturend persoon.
 • in de voortdurende dialoog die ontstaat vanuit een grote diversiteit tussen mensen.
 • in het zorg dragen voor elkaar: wij geloven dat we met elkaar een verbond aangaan waaruit een duurzame loyaliteit naar elkaar ontstaat.
 • dat elke leerling / personeelslid elke dag opnieuw zijn best wil doen.
 • dat we in ons onderwijs rekening moeten houden met een steeds veranderende maatschappelijke context.
 • dat “het instrument van de dialoogschool” en “het Referentiekader voor een Opvoedingsproject DIM-scholen” uitgangspunt en referentie zijn om onze katholieke identiteit gestalte te geven.

Wij geloven dat

iedereen kan groeien.
iedereen kan leren en studeren.
iedereen elke dag opnieuw zijn best wil doen.
enthousiasme aanstekelijk werkt.

«Wees de beste versie van jezelf»

Ons Hoe? (onze waarden / normen = onze handelingen die ons geloof uitdrukken)

 • Niemand van de schoolgemeenschap stelt zichzelf centraal.

Ieder oefent zich in het bewust worden dat het (school)leven niet rond het individu draait als centrum van het (onderwijs)gebeuren
Dit heeft voor ons te maken met een groei in integriteit, waarachtigheid en echtheid wat staat tegenover schijn en illusie.

 • We luisteren aandachtig naar elkaar en geven daadwerkelijk respons.
 • We nemen verantwoordelijkheid voor anderen op.
 • We streven ernaar om in alle omstandigheden positief aanwezig te zijn.
 • Leerlingen en personeelsleden worden gastvrij opgenomen in onze school.

Wij nemen leerlingen / personeelsleden op in de school. Dit ‘opnemen’ is veel meer dan hen alleen maar ontvangen, meer dan alleen maar nagaan of zij voldoen aan de voorwaarden. ‘Opnemen’ betekent voor ons dat wij hun metgezellen worden in een groeiproces naar hun ware (en niet ingebeelde) grandeur. We bieden leerlingen meer dan alleen wat de overheid / inspectie / leerplannen van ons vragen. We bekijken de leerling niet als iemand die iets van ons vraagt en dat wij dan aanbieden, maar als iemand die ons iets komt brengen (in de christelijke traditie is de gastvrijheid de plaats waarin de God van de traditie zich te kennen geeft; de gast is Christus zelf). In dat opzicht is de leerling voor ons een geschenk.

 • We willen een school zijn waarin leerlingen en personeelsleden op elkaars verbondenheid kunnen rekenen.
 • Onze regels zijn gericht op het creëren van een leer-, leef- en werkomgeving waarin men elkaar als persoon respecteert.

Het is de randvoorwaarde om te groeien tot een vrij en vreugdevol mens. Leerlingen / personeelsleden zijn daarin bereid hun individuele belangen ondergeschikt te maken aan de wens om te behoren tot de gemeenschap waarin iedereen kan rekenen op de goede zorgen van anderen. Hierbij willen we gewenst gedrag belonen, aanleren en bestendigen maar willen tegelijkertijd niet gewenst gedrag afkeuren en ontmoedigen.

 • We willen een schoolcontext creëren waarin het welbevinden van mensen centraal staat. We willen een school zijn waarin iedereen zich thuis, veilig en gerespecteerd voelt. Alleen in zo’n omgeving kan er geleerd worden.

Ons wat (= het resultaat van die handelingen)

Als school hechten we enorm veel waarde aan de visie waarvoor we staan, waarin we geloven en welke waarden en normen we centraal stellen!

Vermoedelijk bekijkt u de website via een smartphone. Wij geven u bijgevolg een beperkte versie van onze visietekst weer, via de «knop» kan u de volledige visietekst downloaden!

Wij geloven dat
iedereen kan groeien.
iedereen kan leren en studeren.
iedereen elke dag opnieuw zijn best wil doen.
enthousiasme aanstekelijk werkt.

«Wees de beste versie van jezelf»

En daarom zeggen wij
Sta open om dingen bij te leren en blijven bij te leren.
Bereid je voor op een wereld die altijd verandert.
Plaats jezelf niet in het centrum.
Ga samen met de anderen op weg.
Neem verantwoordelijkheid op voor anderen.
Wees gastvrij en hartelijk.
Geloof in de kracht van spreken,
maar luister ook aandachtig naar de anderen.
Hou je aan jouw gegeven woord: wees eerlijk en betrouwbaar.
Wees positief en enthousiast: dat werkt aanstekelijk.

Download onze visietekst