Schooluren
 • Aanwezig op school: 08.25 (belsignaal)
 • 1ste lesuur: 08.30 - 09.20
 • 2de lesuur: 09.20 - 10.10
 • 3de lesuur: 10.25 - 11.15
 • 4de lesuur: 11.15 - 12.05

Middagpauze (op woensdagnamiddag is het 5de lesuur aansluitend op het 4de lesuur)

 • Aanwezig op school: 13.05 (belsignaal)
 • 5de lesuur: 13.10 - 14.00
 • 6de lesuur: 14.00 - 14.50
 • 7de lesuur: 15.05 - 15.55 (einde lessen)
 • 8ste lesuur: 15.55 - 16.45 (optioneel 8ste uur)
Schooluren
 • Aanwezig op school: 08.25 (belsignaal)
 • 1ste lesuur: 08.30 - 09.20
 • 2de lesuur: 09.20 - 10.10
 • 3de lesuur: 10.25 - 11.15
 • 4de lesuur: 11.15 - 12.05

Middagpauze (op woensdagnamiddag is het 5de lesuur aansluitend op het 4de lesuur)

 • Aanwezig op school: 13.05 (belsignaal)
 • 5de lesuur: 13.10 - 14.00
 • 6de lesuur: 14.00 - 14.50
 • 7de lesuur: 15.05 - 15.55 (einde lessen)
 • 8ste lesuur: 15.55 - 16.45 (optioneel 8ste uur)
Middagpas

Bij het begin van het schooljaar hebben je ouders een keuze moeten maken of je wel of niet tussen 12.05 en 13.05 uur in de school blijft. Om een degelijke controle mogelijk te maken, werd het ‘pasjes’-systeem ingevoerd.

Alleen wie om 12.05 uur aan de schoolpoort het pasje met de juiste kleur kan tonen, mag de school verlaten.Wie zijn pasje vergeten is, meld dit op het leerlingensecretariaat. Hij/zij krijgt dan een ééndagspasje. Leerlingen die ’s middags blijven eten, mogen onder geen enkele voorwaarde de school verlaten.

Uitzonderingen worden alleen toegestaan mits schriftelijke toestemming VOORAF van de ouders.

Middagpas

Bij het begin van het schooljaar hebben je ouders een keuze moeten maken of je wel of niet tussen 12.05 en 13.05 uur in de school blijft. Om een degelijke controle mogelijk te maken, werd het ‘pasjes’-systeem ingevoerd.

Alleen wie om 12.05 uur aan de schoolpoort het pasje met de juiste kleur kan tonen, mag de school verlaten.Wie zijn pasje vergeten is, meld dit op het leerlingensecretariaat. Hij/zij krijgt dan een ééndagspasje. Leerlingen die ’s middags blijven eten, mogen onder geen enkele voorwaarde de school verlaten.

Uitzonderingen worden alleen toegestaan mits schriftelijke toestemming VOORAF van de ouders.

Kledij

Er is geen uniform maar een passende kledij is een vorm van waardering en respect ten opzichte van zichzelf, de school, de leerkrachten en het gehele werkmilieu. Schoolkledij is dan ook verzorgd en onder geen enkel beding uitdagend of aanstootgevend, ook niet tijdens schoolreizen, studie-uitstappen en stages.

Houding

Wij verwachten dat onze leerlingen zich op school, tijdens buitenschoolse activiteiten en op weg van en naar school verantwoordelijk gedragen conform het schoolreglement.

Kledij

Er is geen uniform maar een passende kledij is een vorm van waardering en respect ten opzichte van zichzelf, de school, de leerkrachten en het gehele werkmilieu. Schoolkledij is dan ook verzorgd en onder geen enkel beding uitdagend of aanstootgevend, ook niet tijdens schoolreizen, studie-uitstappen en stages.

Houding

Wij verwachten dat onze leerlingen zich op school, tijdens buitenschoolse activiteiten en op weg van en naar school verantwoordelijk gedragen conform het schoolreglement.