3de graad

Je begint nu aan de laatste fase van je schoolloopbaan in het secundair. De studiekeuze die je nu maakt, is heel bepalend voor het diploma dat je zal behalen. In de derde graad kies je voor twee (of drie) schooljaren en kan je in principe niet meer van richting veranderen na het vijfde jaar.

Maak daarom een zeer bewuste keuze. Kies vanuit je eigen belangstelling en aanleg. Praat over je keuze met je ouders, leerkrachten en het CLB. Hou zoveel mogelijk rekening met het advies van de klassenraad.

Klik op uw keuze

Een studierichting waarin je vlot, sociaal, talig en commercieel ingesteld moet zijn. Je wordt – in een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk – ingewijd en vertrouwd gemaakt met de technieken van de actuele bedrijfspraktijk.


Inhoud en lestabel
De studierichting Marketing en ondernemen bereidt je voor op een commerciële of administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. In de ruime bedrijfseconomische vorming leer je de basistechnieken van boekhouding, van binnen- en buitenlandse handel en van geïntegreerde ICT-toepassingen.

Je maakt ook kennis met de belangrijkste aspecten van het opstarten van een (eigen) onderneming, het opzetten van een marktonderzoek en het uitvoeren van investeringsplannen en jaarrekeninganalyses.

Omdat u deze website vermoedelijk op een smartphone bekijkt wordt de info beperkt weergegeven. We raden u aan om onderstaande infofiche te downloaden.

Download de infofiche van: TSO - Marketing en Ondernemen (3de graad)

Voor meer info kan u de school hier steeds contacteren

BEGINSITUATIE
 • Veel afwisseling en de ideale voorbereiding op verder studeren in een economische richting.
 • Voor vlotte, talige, sociale leerlingen die zin hebben in theorie met een praktisch kantje.
 • Kom je uit een andere richting moet je enkel Duits bijwerken.

PROFIEL
Een studierichting waarin je vlot, sociaal, talig en commercieel ingesteld moet zijn. Je wordt – in een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk – ingewijd en vertrouwd gemaakt met de technieken van de actuele bedrijfspraktijk.

MINIONDERNEMINGEN!
Voor hun geïntegreerde proef richten de leerlingen van het laatste jaar een minionderneming op. Na een weloverwogen productkeuze maken zij gedurende het schooljaar statuten van een vennootschap, plaatsen aandelen, berekenen de kostprijs, produceren en verkopen, houden de boekhouding bij, maken de balans en de resultatenrekening. Kortom, zij vervullen de taken van een echt bedrijf maar op kleinere schaal. Drie maal per jaar is er een algemene vergadering van aandeelhouders.

INHOUD
 • Je krijgt een commerciële vorming met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau.
 • Je krijgt een administratieve vorming gericht op de afhandeling van de administratie en het voeren van de dubbele boekhouding van een handelsonderneming.
 • Je leert praktijkgericht zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits vanuit concrete maatschappelijke contexten.
 • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden binnen de verschillende professionele basispakketten van tekstverwerking en toegepaste informatica.
 • Je leert de beginselen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en fiscaliteit.
VERDER STUDEREN
 • Na de derde graad kun je verder studeren in het hoger onderwijs, in principe liggen nog alle mogelijkheden open. Zowel het hoger onderwijs van één cyclus, o.a. voor Boekhouding, Accountancy, Fiscaliteit, als Universitaire studies als TEW zijn zeker haalbaar. Door de brede, algemene vorming blijven nog tal van andere richtingen open.
 • Binnen het vak bedrijfseconomie krijg je les over wat er nodig is voor het opstarten van een eigen onderneming. (cfr. de vroegere kennis van het bedrijfsbeheer)
Download de infofiche van: TSO - Marketing en Ondernemen (3de graad)

Je bent nauwgezet en analytisch ingesteld. Je werkt graag met getallen. Je hebt interesse voor de bedrijfseconomische wereld en de wereld van de toegepaste informatica.


Inhoud en lestabel
De klemtoon in deze theoretisch-technische studierichting ligt vooral op bedrijfseconomie en informatica, met ruime aandacht voor wiskunde. Er wordt dus verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers.

Omdat u deze website vermoedelijk op een smartphone bekijkt wordt de info beperkt weergegeven. We raden u aan om onderstaande infofiche te downloaden.

Download de infofiche van: TSO - Accountancy & IT (3de graad)

Voor meer info kan u de school hier steeds contacteren

BEGINSITUATIE
 • Zijn cijfers je ding? Dan is dit de ideale voorbereiding op verder studeren in een economische of informaticarichting.
 • Voor leerlingen die logisch en analytisch kunnen denken en daarnaast ordelijk en nauwkeurig kunnen omgaan met cijfers.
 • Kom je uit een andere richting dan helpt moet je voldoende gemotiveerd zijn om boekhouden en informatica bij te benen.

PROFIEL
Je bent nauwgezet en analytisch ingesteld. Je werkt graag met getallen. Je hebt interesse voor de bedrijfseconomische wereld en de wereld van de toegepaste informatica.

INHOUD
 • Je krijgt een grondige opleiding in een professioneel en geïntegreerd pakket voor dubbele boekhouding, kostprijsberekening, jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse. Ook is er aandacht voor het beleid van de onderneming. Je krijgt een uitdieping van de financieringsproblematiek van de onderneming.
 • In het vak toegepaste informatica leer je technieken in verband met software-ontwikkeling op een efficiënte manier toepassen. Je leert een goede programmeerattitude hanteren. 
 • Je krijgt een ruim pakket wiskunde met de nadruk op analytisch denken.
 • Je leert zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.
 • Je leert de beginselen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en fiscaliteit.
VERDER STUDEREN IN HET HOGER ONDERWIJS
 • De studierichting bereidt je voor op een hoger onderwijs in het bijzonder voor het economisch studiegebied (boekhouding, accountancy en fiscaliteit, informatica,...)
 • Binnen het vak Bedrijfseconomie krijg je les over wat er nodig is voor het opstarten ven een eigen onderneming. (cfr. de vroegere kennis van het bedrijfsbeheer)
Download de infofiche van: TSO - Accountancy & IT (3de graad)

Office Assistence is een studierichting die 2 componenten bevat: moderne talen en secretariaatswerk. Toch gaat in deze studierichting nog heel wat aandacht naar de algemene vorming in functie van de persoonlijke ontplooiing én van verdere studiemogelijkheden in het hoger onderwijs.


Inhoud en lestabel
Je kiest voor Office Assistence als je een bijzondere aanleg hebt voor de vier vaardigheden in het taalonderwijs: lezen en schrijven, luisteren en spreken voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Het toepassingsgebied is het praktisch en zakelijk taalgebruik, gericht op de bedrijfswereld. Bovendien hou je van gevarieerd secretariaatswerk, met veel contact binnen en buiten het bedrijf of de organisatie. Je bent punctueel, ordelijk en sociaal.

Omdat u deze website vermoedelijk op een smartphone bekijkt wordt de info beperkt weergegeven. We raden u aan om onderstaande infofiche te downloaden.

Download de infofiche van: TSO - Office Assistence (3de graad)

Voor meer info kan u de school hier steeds contacteren

BEGINSITUATIE
 • Heel afwisselend en de ideale voorbereiding op verder studeren in een economisch/administratieve richting.
 • Voor vlotte, talige, sociale leerlingen die nauwkeurig, ordelijk en stipt kunnen werken.
 • Kom je uit een andere richting dan is een passie voor (vreemde) talen een must.

PROFIEL
Je kiest voor Office Assistence als je een bijzondere aanleg hebt voor de vier vaardigheden in het taalonderwijs: lezen en schrijven, luisteren en spreken voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Het toepassingsgebied is het praktisch en zakelijk taalgebruik, gericht op de bedrijfswereld. Bovendien hou je van gevarieerd secretariaatswerk, met veel contact binnen en buiten het bedrijf of de organisatie. Je bent punctueel, ordelijk en sociaal.

MINIONDERNEMINGEN
Voor de geïntegreerde proef richten de leerlingen Ondernemen en marketing /Accountacy / Office-management of communicatie van het laatste jaar een minionderneming op. Na een weloverwogen productkeuze maken zij gedurende het schooljaar statuten van een vennootschap, plaatsen zij aandelen, berekenen de kostprijs, produceren en verkopen, houden de boekhouding bij, maken de balans en de resultatenrekening op. Kortom, zij vervullen de taken van een echt bedrijf maar op kleinere schaal. Drie maal per jaar is er een algemene vergadering van aandeelhouders.

INHOUD
 • Je krijgt een uitgebreid pakket vreemde talen. Je leert praktijkgericht zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits vanuit concrete maatschappelijke contexten.
 • Je verwerft een grondige kennis van de taken die een management assistant uitoefent en van de organisatie van het secretariaat.
 • Je leert om bedrijfsevenementen, vergaderingen en zakenreizen te organiseren en te ondersteunen.
 • Je ontwikkelt ICT-vaardigheden binnen de verschillende professionele basispakketten van tekstverwerking en toegepaste informatica.
 • Je leert de beginselen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en fiscaliteit.
VERDER STUDEREN
 • Na de derde graad kun je verder studeren in het hoger onderwijs. In principe liggen nog alle mogelijkheden open, maar je hebt een goede voorbereiding voor het hoger onderwijs binnen het domein van Office Assistence.
 • Binnen het vak Secretariaat krijg je les over wat er nodig is voor het opstarten van een eigen onderneming. (cfr. de vroegere kennis van het bedrijfsbeheer)
Download de infofiche van: TSO - Office Assistence (3de graad)

Ben je sterk in logisch redeneren en werk je graag rond projecten? Je wil je bekwamen in het beheer van IT-netwerken?


Inhoud & lestabel
Met Toegepaste informatica – ondersteund door Toegepaste fysica – bouw je een brede, praktijkgerichte basiskennis op van computersystemen. Om alle taken in het bedrijfsleven naar behoren te vervullen, worden je ook de nodige administratieve, commerciële en juridische vaardigheden bijgebracht tijdens de lesuren Toegepaste economie. Je krijgt daarin een bedrijfsgerichte vorming.

Omdat u deze website vermoedelijk op een smartphone bekijkt wordt de info beperkt weergegeven. We raden u aan om onderstaande infofiche te downloaden.

Download de infofiche van: TSO - IT & Networking (3de graad)

Voor meer info kan u de school hier steeds contacteren

BEGINSITUATIE
 • Deze richting uit het STEM-domein is de ideale voorbereiding op verder in een informaticarichting.
 • Voor leerlingen die logisch en analytisch kunnen denken met een bijzondere passie voor informatica en computers.
 • Kom je uit een andere richting dan helpt het als je een natuurlijke aanleg hebt voor informatica.

PROFIEL
De klemtoon ligt in deze theoretisch-technische richting vooral op Toegepaste Informatica met zijn componenten hardware, software, softwarepakketten en netwerken. Er is tevens ruime aandacht voor wiskunde. Je kan logisch, pragmatisch en analytisch denken en hebt een sterke interesse in informatica.

BEDRIJFSSTAGES
Om kennis te maken met de job van systeembeheerder in de reële bedrijfspraktijk vinden in de loop van het 6de jaar bedrijfsstages plaats.

INHOUD
 • In het vak informatica leer je computerapparatuur en -programmatuur beheren, efficiënt problemen oplossen, pc-gebruikers begeleiden, toepassingen en websites ontwikkelen (programmeren), databanken ontwerpen en bevragen, softwarepakketten beheren en gebruiken, netwerken installeren, beheren en beveiligen
 • Je krijgt een wiskundige vorming die een hoger abstractieniveau vereist en ondersteunend is voor de informaticatoepassingen
 • Je krijgt een bedrijfsgerichte vorming die je ondernemingscompetenties versterkt.
 • Je volgt een praktische vorming Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor de bedrijfseconomische context.
VERDER STUDEREN
 • Na de derde graad kun je verder studeren in het hoger onderwijs. In principe liggen nog alle mogelijkheden open, maar je hebt een goede voorbereiding voor het hoger onderwijs binnen het domein Informatica en bureautica
 • Je kan ook meteen in een bedrijf aan het werk als (hulp)systeembeheerder, om door te groeien naar systeembeheerder of in een helpdesk-functie.

De opleiding bestaat uit de basismodule administratief medewerker en logistiek.


Inhoud & lestabel

De administratief medewerker staat o.a. in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het bijhouden van de agenda, het archiveren, de correspondentie en het uitvoeren van ondersteunende administratieve taken.

Een logistiek medewerker ontvangt en laadt goederen. Hij pakt de goederen in en uit, sorteert en controleert ze en maakt ze verzendklaar. De goederen tellen, scannen en registreren alsook de bijhorende documenten controleren en invullen behoren tot zijn takenpakket.

Tijdens het 7de specialisatiejaar verwerf je competenties die je kansen op tewerkstelling in de logistieke sector verder vergroten. Deze sector biedt heel wat job mogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen. Er zit een grote toekomst in logistiek.

Omdat u deze website vermoedelijk op een smartphone bekijkt wordt de info beperkt weergegeven. We raden u aan om onderstaande infofiche te downloaden.

Download de infofiche van: BSO - Office en Logistics (3de graad)

Voor meer info kan u de school hier steeds contacteren

De vorming in de derde graad Office & Logistics bestaat uit twee componenten:

In de basismodule ‘office’ (administratie) leer je in de kantoorklas en in een stagebedrijf de taken van een administratief medewerker:
 • zelfstandig ondersteunende secretariële taken uitvoeren zoals het onthaal, het bijhouden van een elektronische agenda, ondersteuning bieden voor interne vergaderingen en externe evenementen, documenten opmaken, presentaties maken, cijfergegevens verwerken met een rekenblad, gegevensbanken aanmaken en gebruiken. Een zeer diepgaande ICT-vorming is hier belangrijk
 • zelfstandig ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren zoals het verwerken van commerciële en financiële documenten met een professioneel boekhoudpakket.
In de keuzemodule ‘logistiek’ leer je op school, tijdens het werkplekleren en in een stagebedrijf op praktijkgerichte wijze:
 • zelfstandig goederen te ontvangen en op te slaan in een magazijn. Je leert hierbij ook een heftruck bedienen
 • zelfstandig goederen verzendklaar te maken in een magazijn
 • zelfstandig de ontvangen en verzonden goederen te registreren in de voorraadadministratie. Je maakt hierbij gebruik van een ver doorgedreven ICT-kennis.

Je krijgt een praktijkgerichte opleiding met een goed begeleide stage voor de basismodule (office) en voor de keuzemodule logistiek in een van onze stageplaatsen.


7de SPECIALISATIEJAAR
 • Tijdens dit specialisatiejaar verwerf je competenties die je kansen op tewerkstelling in de logistieke sector verder vergroten. Deze sector biedt heel wat job mogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen. Er zit een grote toekomst in logistiek.
 • Naast enkele lesuren algemene vorming ga je anderhalve dag per week op stage in een logistiek bedrijf. Tijdens de lessen logistiek leer je hoe je als leidinggevende moet omgaan met conflicten en hoe je een team kan leiden. Tijdens de stage werk je effectief mee op de werkvloer en doe je heel wat nuttige ervaring op.
 • Naast het werkplekleren in bedrijven breng je ook bezoeken aan verschillende bedrijven waardoor je de theoretische kennis verrijkt met praktijk. We bieden je tevens de mogelijkheid aan om gratis een 10-daagse opleiding te volgen bij VDAB om zo het attest heftruckchauffeur te behalen én je neemt ook deel aan examens voor het VCA-attest en ADR.
 • Je leert werken met SAP waarmee je via geïntegreerde software de werkzaamheden binnen een bedrijf kunt optimaliseren en standaardiseren. Ook andere programma’s zoals WMS komen aan bod. Met dit programma leer je de goederenstroom in een magazijn goed beheren. Bovendien behaal je op het einde van het zevende jaar je diploma secundair onderwijs.
Download de infofiche van: BSO - Office en Logistics (3de graad)

Het laatste decennium is het imago van kapper sterk veranderd. Kappers zijn managers geworden. Buiten het vak dat zij uitoefenen, moeten zij ook technisch, commercieel, artistiek en financieel onderlegd zijn. We schenken hier in de opleiding Haarzorg dan ook veel aandacht aan.


 • In de derde graad worden de aangeleerde vaardigheden verder verfijnd. Je leert eigen accenten leggen.
 • Tijdens praktijklessen op school en via stages oefen je verschillende technieken in.
 • Het 7de specialisatiejaar is een noodzakelijke aanvulling op de basis kappersopleiding uit de voorgaande jaren, en biedt een vervolmaking in de technieken en de creativiteit van het kappersvak. De nadruk ligt op het creëren van hedendaagse kapsels en bijpassende make up.

Omdat u deze website vermoedelijk op een smartphone bekijkt wordt de info beperkt weergegeven. We raden u aan om onderstaande infofiche te downloaden.

Download de infofiche van: BSO - Haarzorg (3de graad)

Voor meer info kan u de school hier steeds contacteren

Het laatste decennium is het imago van kapper sterk veranderd. Kappers zijn managers geworden. Buiten het vak dat zij uitoefenen, moeten zij ook technisch, commercieel, artistiek en financieel onderlegd zijn. We schenken hier in de opleiding Haarzorg dan ook veel aandacht aan.

 • De opleiding haarzorg is een praktische opleiding. In de tweede graad leerde je de basistechnieken voor het heren- en dameskappen. In de derde graad worden de aangeleerde vaardigheden verder verfijnd. Je leert eigen accenten leggen. Je kent de chemische werking van producten en de effecten ervan op het haar
 • Tijdens praktijklessen op school en via stages oefen je verschillende technieken in (wassen, knippen, watergolf, permanent, kleuren, brushing, …) bij dames, heren en kinderen. Door salonwerk leer je ook hoe je iemand scheert en hoe je baarden en snorren verzorgt.
 • Het leerkrachtenkorps en de professionele opgeleide kappers en kapsters geven een optimale coaching en leren je gaandeweg om zelfstandige technieken te combineren met creativiteit en een persoonlijke toets.
 • In de 3de graad specialiseer je je in heren- en dameskappen. De leerkrachten, professioneel opgeleide kappers en kapsters, begeleiden je om je met kam en schaar te leren omgaan. De leerling en zijn mogelijkheden staan centraal in de opleiding.

7de SPECIALISATIEJAAR
 • Dit specialisatiejaar is een noodzakelijke aanvulling op de basis kappersopleiding uit de voorgaande jaren, en biedt een vervolmaking in de technieken en de creativiteit van het kappersvak. De nadruk ligt op het creëren van hedendaagse kapsels en bijpassende make up.
 • Deze technieken worden je stap voor stap aangeleerd door leerkrachten en ervaren kappers die op school de nieuwe modelijnen komen presenteren en demonstreren.
 • Ook buiten de school wordt heel wat geleerd. Zo staan er verschillende uitstappen op het programma waarbij kennis wordt gemaakt met de meest recente modelijnen.
 • De zorgvuldig uitgekozen stageplaats, maakt dat de leerlingen het salonwerk in de realiteit ondervinden.
 • In dit 7de jaar zullen de leerlingen een eigen salon moeten runnen. Elk jaar opnieuw kiezen de leerlingen zelf de naam, logo,... Ze moeten zelf de stock van de producten bijhouden, de afspraken regelen, de boekhouding doen,... Kortom, alle taken die ze in een salon zouden moeten kunnen toepassen zullen ze aanleren.
Download de infofiche van: BSO - Haarzorg (3de graad)